స్వలింగ సంపర్కులు ఇంటికి వెళ్ళటానికి చాలా కొమ్ముగా ఉన్నారు మరియు వారు భవనాల మధ్య ఎక్కడో ఒక బహిరంగ ప్రదేశంలో చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు, అక్కడ ఒకరు వెనుక నుండి మరొకరి గాడిదలోకి చొచ్చుకుపోతున్నారు.

Comments

You must be logged in to post wall comments. Please Login or Signup (free).