అతను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వివియెన్ తన పొరుగువారి కారిడార్‌లో పని చేస్తోంది.

వ్యాఖ్యలు

గోడ వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేయడానికి మీరు తప్పనిసరిగా లాగిన్ అయి ఉండాలి. దయచేసి ప్రవేశించండి లేదా సైన్అప్ (ఉచిత).

Ads by TubeAdvertising